Steigers, glooiingen & vlonders reinigen

Uw partner voor infrareiniging

Specialist in het reinigen van steigers en vlonders

Algen en vuil zorgen dat steigers en vlonders onnodig lang nat blijven. Dit zorgt ervoor dat de ondergrond sneller achteruitgaat en verouderd en zorgt ook voor onveilige situaties door gladheid.  Zoet Services heeft het materiaal om steigers, glooiingen en vlonders op een juiste manier te reinigen en onderhouden. Onze goed opgeleide specialisten stemmen de methode af op de te reinigen ondergrond, zodat beschadigingen te allen tijde worden voorkomen. Tevens houden we rekening met eventuele andere eisen die aan de werkzaamheden worden gesteld, zoals het in stand houden van de waterafvoer of in acht nemen van extra milieueisen. Waar nodig zal Zoet Services ook de begroeien rond de steigers of vlonders verwijderen. Wij werken altijd met een duidelijk werkplan en voorzien in een digitaal opleveringsdossier. 

Schade en herstelpunten

Tijdens het reinigen worden wellicht in het verleden ontstane schades zichtbaar. Ook het plannen en uitvoeren van herstelwerkzaamheden kan Zoet Services voor zijn rekening nemen.

Veiligheid

Zoet Services is VCA gecertificeerd en hanteert de ISO 9001 en 140001 normen. Wij zorgen voor een veilige werkplek. Waar afzettingen nodig zijn, worden de CROW richtlijnen gehanteerd.

Reinigen Steigers Gemeente Boxtel-zs

Waarom Zoet Services

Het reinigen van vlonders en steigers is specialistisch werk. Bij Zoet Services kunt u rekenen op:

  • heldere afspraken
  • duidelijk werkplan en realistische planning
  • reinigingsmethode op maat
  • digitaal opleverdossier
  • vakkundig personeel
  • het juiste materiaal en moderne reinigingsmiddelen
  • VCA,  ISO 9001, ISO 140001, CROW 

Projecten

Een greep uit de door Zoet Services uitgevoerde reinigingsprojecten:

Reinigen Steigers Gemeente Boxtel

Torbo stralen 3 bruggen Amsterdam

Brugrenovatie in Leusden