Herstelwerkzaamheden civiele kunstwerken

Uw partner voor infrareining en herstel

Herstel en onderhoud kunstwerken

Zoet Services verzorgt al jaren herstel en onderhoud van verschillende civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten, sluizen en tunnels in heel Nederland. Onze specialisten zijn goed opgeleid, hebben veel ervaring en beschikken over het beste materiaal. Waar nodig zijn we in staat om de kunstwerken ook via het water te bereiken.

In onze dienstverlening staan uw functionele-, technische- en overige wensen centraal. Wij werken altijd met een duidelijk werkplan en voorzien in een digitaal opleveringsdossier. 

Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Vervangen van beschadigd metsel- en voegwerk
 • Herstel betonwerk
 • Reparatie van hoekprofielen
 • Herstellen taludbekleding en elementenverharding
 • Vervangen dilatatievoegen
 • Herstel, vervangen en aanpassen hemelwaterafvoer (bijvoorbeeld vervangen of verlengen HWA-buizen)
 • Bereikbaar maken van straatkolken
 • Aanbrengen van nieuw conserveringssysteem 
 • Verwijderen graffiti, verf en oude coatings en aanbrengen anti-graffiticoating
 • Professionele infrareiniging en verwijderen begroeiing 

Veiligheid

Zoet Services is VCA gecertificeerd en hanteert de ISO 9001 en 140001 normen. Wij zorgen voor een veilige werkplek. Waar afzettingen nodig zijn, worden de CROW richtlijnen gehanteerd.

1673815881156 (1)

Waarom Zoet Services

Zoet Services is uw partner voor het herstel van kunstwerken, bij ons kunt u rekenen op:

 • heldere afspraken
 • oplossing op maat
 • duidelijk werkplan en realistische planning
 • digitaal opleverdossier
 • vakkundig personeel
 • het juiste materiaal en moderne (reinigings)middelen
 • VCA,  ISO 9001, ISO 140001, CROW, ERM, URL 4006 

Projecten

Een greep uit de door Zoet Services uitgevoerde projecten:

Reparatie voetgangers brug Amsterdam Zuidoost

Reinigen sluis Provincie Overijssel

Brugrenovatie in Leusden