033-2110442
skip to Main Content

Infra reiniging

Uw partner voor infra reiniging en schoonmaakwerk

Zoet Services is uw aanspreekpunt voor het reinigen van onder andere bruggen, steigers en glooiingen. Hieronder vindt u een greep uit onze diensten welke vallen onder infrareiniging. Bekijk de diverse mogelijkheden of neem contact met ons op voor een advies op maat.

Bruggen, damwanden en tunnels dienen onderhouden te worden. Dit faciliteren wij met de hogedrukreiniger. Is het civiel kunstwerk behandeld of onbehandeld met een conserveringsmiddel? In beide gevallen bieden wij een uitkomst. Per object wordt bekeken welke conservering passend is. Een schoon straatbeeld draagt bij aan de veiligheid, een veilig gevoel en zorgt ervoor dat er netter wordt omgegaan met de omgeving. Schoonmaken van relingen nabij wegen is dan ook sterk aan te raden.

Met het uitgebreid materieel waar wij over beschikken, zijn wij in staat de meest lastige sluizen, bruggen en viaducten te reinigen en te beschermen. Voor vrijblijvend advies en een onderhoudsplan op maat neem contact met ons op. Hierbij doen wij een vooropname van het object. De reinigingswerkzaamheden leveren wij op middels een werkbon. Deze bevat een voor en na foto en indien gebreken foto van het object.

Het reinigen van steigers en vlonders dient met een hoge temperatuur en lagedruk verricht te worden, zodat het oppervlak niet beschadigd. De begroeiing nemen wij mee rondom de steigers en vlonders zodat deze weer vrij begaanbaar zijn. opleveren conform werkbon. Kleine herstelwerkzaamheden, zoals loszittende planken kunnen wij meenemen.

Voor jaarlijks onderhoud van kademuren en basaltglooiingen , bent u bij Zoet Services Vof aan het juiste adres. Wij reinigen, onderhouden en herstellen deze objecten met gebruik van eigen materieel zoals een werkboot en ponton. De werkzaamheden zijn zoal het vernieuwen van voegwerk, uithakken en inboeten van slechte of kapotte bakstenen en het aanbrengen van RVS wapening voor het vastzetten van scheuren. Het plaatsen van bolder is voor ons ook geen enkel probleem.

Kolken & lijngoten reinigen

Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van kolken op en rondom civiele kunstwerken. Met gebruikmaking van eigen afzetting zorgen wij voor een veilige werksituatie. Neem contact met ons op voor het meermaals per jaar kolken reinigen, reinigen lijnafwatering inclusief zandvangen en het vervoeren en storten vrijgekomen slib.

Afhankelijk van de ondergrond bieden wij aan om graffiti’s te verwijderen door te Torbostralen, chemisch op te lossen en naspoelen. Is de graffiti weg dan denkt Zoet Services met u mee. Wilt u ook een anti graffiticoating laten aanbrengen waardoor nieuwe graffiti’s makkelijk te verwijderen zijn, neem gerust contact met ons op.

Inspectie kunstwerken

Onder het inspecteren van kunstwerken verstaan wij het opsporen van gebreken, een onderhoudsplan en het inmeten van objecten. In de zogeheten werkbon plaatsen wij een foto van de voor opname en een foto na het verrichtten van de werkzaamheden. Tevens werken wij met een modern systeem waarbij het voor de klant mogelijk is mee te kijken met lopende projecten.

    Informatie aanvragen


    Heeft u foto's die u mee wilt sturen? Stuur ze dan via wetransfer.com naar info@zoetservices.nl

    Back To Top